BIBLIOTECA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

Manual de EA São Tomé e Príncipe

Manual de Educação Ambiental - São Tomé e Príncipe

As ONGs Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e Mar, Ambiente e Pesca Artesanal (MARAPA) estabeleceram uma parceria para produção deste "Manual de Educação Ambiental" direcionado aos alunos da 8ª classe do ensino secundário das ilhas de São Tomé e do Príncipe, no âmbito da Área de Enriquecimento Curricular de Educação Ambiental.

Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4


ENEA2020_capa

Estratégia Nacional de Educação Ambiental

A adoção de uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), para o período 2017-2020, constitui um desafio de grande importância para o nosso futuro comum. Desde logo, porque é um compromisso para toda a sociedade pela urgência que se impõe na mudança do paradigma civilizacional e na alteração de comportamentos que traduzam uma maior e melhor consciência ambiental.


Estratégias_EA_capa

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Modelos, Experiências e Indicadores para a Sustentabilidade Local

Os entes locais están a cambiar o seu modo de ver cal é o cometido que teñen no gran entramado administrativo do que se dotan as sociedades occidentais de hoxe. Coma sempre, hai pioneiros e rezagados, máis destes últimos que dos primeiros. A imaxe social que temos da política local correspóndese cunha Administración con moitas limitacións, sobre todo económicas. Pero, como todo o mundo sabe, ter recursos financeiros non é suficiente se non se teñen ideas claras de a onde queremos ir. Por exemplo, a sostenibilidade local é un concepto utilizado con ambigüidade intencionadamente para que detrás del teñan cabida proxectos de desenvolvemento económico ou turístico, de reparación dalgunha zona de interese ambiental, etc., pero non se utiliza para propoñer, por exemplo, un desenvolvemento educativo que potencie a alfabetización ambiental do conxunto da cidadanía.